ประกาศ

เนื่องจากระบบบริการการศึกษาได้มีการพัฒนาการให้บริการในระบบใหม่อย่างสมบูรณ์แล้ว สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงขอให้อาจารย์ บุคคลากร ใช้ระบบบริการใหม่ได้ตั้งแต่วันที่ 10 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป และหากพบปัญหาการใช้ขอความกรุณาแจ้งที่ งานเอ็มไอเอส 025448172

ระบบบริการศึกษา(ใหม่)