ประกาศผลสอบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรีภาคปกติ

ประเภทสมัครสอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2560

ตรวจสอบคลิกที่นี้ :

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับรายงานตัวเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาค กศ.พบ. (เสาร์ - อาทิตย์)

 ประจำภาคการศึกษา 3/2559 รายงานตัววันเสาร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2560 

ณ อาคาร 22 ชั้น 1 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน


 

 

ตรวจสอบคลิกที่นี้ :