ประกาศผลสอบ

ขยายเวลารายงานตัวสำหรับนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560

ที่มีชื่อในประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกด้วยวิธีการจัดสรรโควตา

เพื่อให้มารายงานตัววันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ อาคาร 22 ชั้น 1 งานรับสมัคร

ตรวจสอบคลิกที่นี้ :