ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่

ประกาศรับสมัครนักศึกษา กศ.พบ. (เสาร์ - อาทิตย์) ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2559

หมายเหตุ

สอบบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 0-2544-8046 หรือ 0-2544-8451 อีเมล์ admission@pnru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ภาค ปกติ ด้วยวิธีการคัดเลือก ปีการศึกษา 2560

หมายเหตุ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 0-2544-8046 หรือ 0-2544-8451 อีเมล์ admission@pnru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ภาค ปกติ ด้วยวิธีการคัดเลือก (รอบ 2) ปีการศึกษา 2560

หมายเหตุ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 0-2544-8046 หรือ 0-2544-8451 อีเมล์ admission@pnru.ac.th