ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ภาค ปกติ ด้วยวิธีการคัดเลือก (เพิ่มเติม)ปีการศึกษา 2560

หมายเหตุ

ประกาศรับสมัครนักศึกษา กศ.พบ. (เสาร์ - อาทิตย์) ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560

หมายเหตุ