ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่

ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ ภาคปกติ (เพิ่มเติม) ปีการศึกษา 2560

หมายเหตุ

ประกาศรับสมัครนักศึกษา กศ.พบ. (เสาร์ - อาทิตย์) ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560

หมายเหตุ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ภาค ปกติ ด้วยวิธีการคัดเลือก (เพิ่มเติม.)ปีการศึกษา 2560

หมายเหตุ