ปฏิทินการรับสมัคร

ลำดับ กิจกรรม กำหนดการ สถานที่
1

สมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ตเท่านั้น
เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย 

ตั้งแต่บัดนี้ – 2 มิถุนายน  2560

www.pnru.ac.th

2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

9 มิถุนายน 2560

www.pnru.ac.th

3

รายงานตัว

 

17 มิถุนายน 2560

หอประชุมพิฆเนศวร  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

หมายเหตุ: มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง
กำหนดการข้างต้นโดยจะแจ้งให้ทราบทาง เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร WWW.PNRU.AC.TH

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 0-2544-8046 หรือ งานรับสมัคร