ปฏิทินการรับสมัคร

ลำดับ กิจกรรม กำหนดการ สถานที่
1

สมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ตเท่านั้น
เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย 

19 พฤศจิกายน 2559 – 19 กุมภาพันธ์  2560

www.pnru.ac.th

2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

24 กุมภาพันธ์ 2560

www.pnru.ac.th

3

รายงานตัว

 

4 มีนาคม 2560

หอประชุมพิฆเนศวร  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร