https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQWmj-QINvqmsOLMmA5MGfJmYAjl1ahThAJBxWFxTQ82J2XS2aUข่าวดี สำหรับผู้สมัคร "การศึกษาปฐมวัย" ที่เข้ารับการทดสอบสัมภาษณ์แต่ไม่ผ่านการคัดเลือก คลิ๊ก

 

เครื่องหมายตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยฯ ชุดนักศึกษา มีจำหน่ายที่ ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพเชิงบูรณาการ ชั้น 1  เปิด จ. - ส เวลา 09:00 - 15:00 น.