เครื่องหมายตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยฯ ชุดนักศึกษา มีจำหน่ายที่ ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร อาคาร 10 ชั้น 1  เปิด จ. - ส เวลา 09:00 - 15:00 น.