1. เบอร์โทรศัพท์ที่ใช้งานจะต้องเป็นเบอร์ที่ลงทะเบียนไว้กับระบบบริการการศึกษา สามารถขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงเบอร์โทรศัพท์ได้ที่งานทะเบียน หรือ งานไอที หรือ Line Official : @itpnru

2. กรอกรหัสนักศึกษา หรือรหัสอาจารย์ หรือรหัสบุคลากร

3. กรอกรหัสยืนยันตามภาพที่ได้ 4 หลัก

4. ระบบจะส่งข้อความ SMS ไปยังเบอร์โทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้

5. คลิก กลับหน้าหลัก https://reg.pnru.ac.th/ ลงชื่อเข้าใช้งานด้วยรหัสผ่านชั่วคราว และทำการเปลี่ยนรหัสผ่านให้เป็นตามเงื่อนไข

คู่มือการใช้งานอย่างละเอียด หน้าหลัก