ยกเลิกการใช้งาน ในระบบบริการ สามารถใช้งานได้ที่ระบบ account คลิก