ค้นหานักศึกษาใหม่ประจำปี 2564

วิธีการใช้งาน

  พิมพ์ชื่อ วรรค นามสกุล หรือ ชื่อ ไม่ต้องมีคำนำหน้า หรือ รหัสผู้สมัคร หรือ รหัสบัตรประชาชน

  • เช่น พิมพ์ชื่อ ชื่อนายกรวิทย์ พระนคร พิมพ์ว่า กรวิทย์ พระนคร หรือ กรวิทย์ กดเอ็นเทอร์(Enter) หรือ กดปุ่มค้นหา
  • เช่น พิมพ์รหัสผู้สมัคร รหัส 05641252358215 พิมพ์ว่า 05641252358215 กดเอ็นเทอร์(Enter) หรือ กดปุ่มค้นหา
  • เช่น พิมพ์รหัสบัตรประจำตัวประชาชน รหัส 1010010015821 พิมพ์ว่า 1010010015821 กดเอ็นเทอร์(Enter) หรือ กดปุ่มค้นหา
รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล